Thema: Wet Zorg en Dwang

WET ZORG & DWANG - 1

Wat houdt het in?

WET ZORG & DWANG - 2

Hoe kun je in de praktijk goed voorbereid zijn op de nieuwe regelgeving?

WET ZORG & DWANG - 3

Hoe kun je een veilige situatie creëren in combinatie met een ontspannen leef- (én werk-!) omgeving?

Deze website is een initiatief van

Bureau Kroner architecten, Den Haag