Ontwerpen

voor ouderen

met dementie

Hoe kun je de leefomgeving voor ouderen met dementie zo prettig mogelijk vormgeven?

 

Hoe ervaren mensen met dementie hun omgeving?

 

Wat voor aspecten zijn van belang, wat voor middelen heb je tot je beschikking en wat moet je vooral niet doen?

 

Hoe kun je tegelijkertijd een omgeving creëren die plezierig is voor familie, mantelzorgers en voor het verzorgend personeel?

Wet Zorg & Dwang:

Hoe kun je je voorbereiden op de nieuwe wet die per 1 januari 2020 ingaat?

Wat betekent het voor de huisvesting; wat voor aanpassingen zijn zonder grote ingrepen te realiseren?

 

ACTUEEL:

Onze ervaringen: aanleiding voor een kennisplatform

 

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het renoveren van verzorgingshuizen. Als architect zit je midden in het (ontwerp- en bouw)proces, en verzamel je kennis van alle partijen en vanuit alle invalshoeken.

 

Er is veel onderzoek gedaan en er is veel informatie te vinden over allerlei specifieke thema's die te maken hebben met dementie.

 

Wij hadden zelf echter behoefte aan een grotere samenhangende context, waardoor verbanden worden gelegd tussen diverse disciplines die we kunnen inzetten voor  het ontwerpen van de leefomgeving van mensen met dementie.

 

De meeste betrokkenen hebben kennis uit de praktijk of van horen zeggen, sommigen zijn er wat dieper ingedoken, anderen gaan op hun gevoel af. Wij hadden behoefte aan overzicht van kennis, om op een gefundeerde basis ontwerpbeslissingen te kunnen nemen met alle betrokken partijen.

 

Deze website heeft tot doel te fungeren als een kennisplatform, waarop informatie in samenhang wordt gebracht.

 

Het wordt een verzameling van allerlei informatie en onderzoek die wij op een heldere manier proberen samen te vatten en te presenteren.

 

In combinatie met bijdragen van diverse deskundigen met wie we samenwerken of met directe verwijzingen naar literatuur en websites over het onderwerp.

 

Deze site moet een rijke bron vormen voor het ontwerpen voor ouderen met dementie, vanuit een volledig spectrum.

 

Waarin zowel de ervaring van bewoners en zorgverleners, als theoretische wetenschappelijke kennis, én technologische en bouwkundige ontwikkelingen worden samengebracht.

Architectonische principes

 

Over de inzet van kleur en materialen

 

Bewegingsstimulering

 

Psychogeriatrie

 

Licht- en klimaattechnologie

 

Over sfeer en een effectieve dosering van prikkels...

Informatie delen

 

Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen? Graag!

Wij delen graag zoveel mogelijk informatie, en staan open voor nieuwe inzichten.

Neem contact op >

Deze website is een initiatief van

Bureau Kroner architecten, Den Haag

Over ons >