Actueel - archief

Nieuwe én vernieuwde woonruimtes: de praktijk is de beste toetsing!

 

 

17-09-2019

Ondertussen blijven we ook in de praktijk druk bezig...

Door de projecten die we doen in samenwerking met zorgorganisaties, krijgen we de kans om veel informatie uit te wisselen met deskundigen, en onze ideeën te toetsen en verbeteren.

 

^ Workshop met diverse specialisten ouderen- en dementiezorg en zorgmanagers van Topaz, voor de toekomstplannen van een van hun verzorgingshuizen.

Maar ook in nieuwbouwsituaties worden wij gevraagd een dementie-vriendelijk interieur vorm te geven.

In samenwerking met Anika van Vugt hebben wij het interieur van dit nieuwe zorgcomplex voor Florence ontworpen - met speciale aandacht voor oriëntatie en herkenbaarheid, kleuren en licht.

 

Meer over dit project lees je binnenkort in onze dossiers.

< Advies over de renovatie van bestaande zorg-interieurs, rekening houdend met de principes die we in deze website verzamelen.

 

Zonder al te ingewikkelde en kostbare ingrepen, valt er vaak al een hoop resultaat te bereiken.

30-04-2019

Uitwisseling met de praktijk: heel belangrijk!

 

Ondertussen blijven wij deze website uitbreiden en informatie verzamelen.

We krijgen geregeld vragen en opmerkingen vanuit de praktijk via ons contactformulier. Zo ontvingen wij een heel goed voorbeeld van een lastige praktijksituatie in een verzorgingshuis in Brabant:

^  Een automatische deur die vanwege de brandveiligheid met een drukknop opengaat. Deze deur mag ook door de bewoners worden geopend, want daarachter is nog een gemeenschappelijke ruimte die deel uitmaakt van hun leefomgeving.

 

Voor een oudere met dementie is het echter totaal niet duidelijk dat die knop iets te maken heeft met die deur, en dat veroorzaakt verwarring en irritatie.

Wij hebben meegedacht over mogelijke oplossingen voor deze situatie.

 

We merken dat deuren en doorgangen een vaak terugkomend thema zijn in de zorg voor dementerende ouderen.

Het is goed om samen met verschillende ervaringsdeskundigen na te denken over dit soort problemen. Een ontwerper kan helpen na te denken over verbetering van de situatie, maar ook een technicus kan hier een oplossing voor bijdragen. En de begeleiders en verzorgers hebben hun eigen opmerkingen en observaties; informatie die heel belangrijk is om te delen.

 

Dus heb je een vraag of opmerking:

laat het ons weten - zo kunnen we elkaar weer verder helpen!

 

 

In ontwikkeling: informatie en kennis uitwisselen.

 

We hebben twee artikelen toegevoegd over architectonische uitgangspunten voor het ontwerpen van prettige leefomgevingen voor ouderen met dementie:

Zichtlijnen en Looplijnen.

 

We hebben een interview toegevoegd met Biny Vos, coordinator vanuit zorginstelling Florence voor twee van de verbouwingen die wij hebben gedaan. Hierin vertelt zij meer over haar ervaringen met de verbouwing en het begeleiden van de bewonersgroep tijdens het renovatieproces. Zij legt uit hoe zij omgaat met het implementeren van veranderingen naar aanleiding van de verbouwing met haar team van medewerkers. En ze bespreekt de effecten van de verbouwing, op het gebied van licht, beweging, dagritme, etc.

 

Een ander gesprek hadden wij met Frans Hoogeveen; Voormalig Lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool. De tekst van dit interview is in voorbereiding; we praatten over het lerend vermogen van ouderen, de zintuigen, en nog veel meer.

 

Gepland staan: een gesprek met de projectleider van het aannemingsbedrijf dat een aantal van onze verbouwingen voor PG-afdelingen heeft uitgevoerd.

En een interview met een interieurvormgeefster die is gespecialiseerd in ontwerpen voor de zorg, voor mensen met een beperking, of andere kwetsbare groepen.

11-10-2018

20-06-2018

In ontwikkeling: een steeds bredere basis.

 

Ondertussen blijven wij deze website uitbreiden en informatie verzamelen.

We zijn wat dieper ingegaan op de werking van de hersenen, en de invloed van dementie hierop.

We hebben wat nieuwe artikelen toegevoegd over groen, en over buitenruimtes.

 

We hebben gesprekken ingepland met verzorgenden, om van hen te horen hoe zij de bewoners begeleiden als er veranderingen plaatsvinden op de afdeling, en hoe zij omgaan met verschillen in achtergrond, ziektebeeld en persoonlijkheid van de bewoners.

 

En een gesprek met de coordinator vanuit de zorginstelling voor de verbouwingen die we hebben gedaan, en met de projectleider van het aannemingsbedrijf dat de verbouwingen heeft uitgevoerd.

We hopen zo een beter beeld te krijgen (en via deze website te delen) van hun kant van het bouwproces, en hoe je ervoor kunt zorgen dat een ingrijpend proces als een verbouwing zorgvuldig kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de veiligheid en het welzijn van de kwetsbare bewoners.

 

Meer hierover volgt!

Onze website is genomineerd voor de Creative Heroes Award:

 

Creative Heroes Award: een prijs die de kracht van creativiteit beloont en daarmee de menselijke factor centraal stelt. De Creative Heroes Award eert de mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden achter de vele baanbrekende concepten en duurzame innovaties die ons land voortbrengt.

 

De Creative Heroes Award wordt eens per 2 jaar uitgereikt en richt zich specifiek op creatieven die concepten en ontwerpen voor ruimtelijke toepassingen ontwikkelen.

 

Dit jaar is deze website, Ontwerpen voor ouderen met dementie, een van de genomineerden in de categorie Architectuur.

22-05-2017

De uitslag wordt bekend gemaakt op 29 juni 2017

Nieuwe contacten, ideeën, vragen en inspiratie:

Wij presenteerden deze website Ontwerpen voor ouderen met dementie op de beurs Zorgtotaal 2017.

 

Het idee achter deze website is om te beginnen met een bundeling van al onze eigen kennis en ervaring, samen met alle informatie die we hebben opgedaan in onze samenwerking met diverse partijen. Op die manier brengen we kennis samen vanuit de zorg, de architectuur, de bouwtechnologie, wetenschap, etc.

 

Daarom is de tweede reden voor deze website: in aanraking komen met zoveel mogelijk andere betrokkenen en deskundigen; hun verhalen horen, van hen leren en onze kennis bijstellen, vernieuwen en uitbreiden.

 

Een ideale manier om mensen te ontmoeten die betrokken zijn bij de zorg vanuit verschillende achtergronden, vormde de beurs Zorgtotaal, in de jaarbeurs in Utrecht.

Wij waren daar drie dagen aanwezig met een eigen stand, en hebben veel diverse mensen gesproken.

 

28-03-2017

Onze eerste indrukken zijn:

- We kregen bevestiging van onze verwachting dat er nog veel meer vakgebieden en kennisgebieden zijn die waardevol zijn voor ons onderzoek en voor een betere kennisdeling rondom het ontwerpen voor ouderen met dementie.

- Wij hadden bijvoorbeeld leuke inhoudelijke gesprekken met ergotherapeuten, die door hun achtergrond een heel goede kijk hadden op interieurvormgeving. Daar willen we ons zeker meer in verdiepen; onze vakgebieden liggen dicht bij elkaar.

- We werden aan het denken gebracht over aspecten van de leefomgeving die raken aan architectuur: hulpmiddelen in interieurs, maar ook kleding. In het verlengde van ons denken over identiteit, comfort, waardigheid, etc. kom je eigenlijk al snel bij kleding. Inspirerend om te zien dat mensen zich daar in verdiepen; wij zullen daar ook aandacht aan besteden.

- Dit aspect hadden we al op het 'verlanglijstje' staan: klimaattechnologie: in het verlengde van het maken van vertrouwde, prettige ruimtes, met logische overgangen: hier valt ook meer aandacht aan te besteden, vanuit verschillende uitgangspunten.

 

Sowieso versterkten de gesprekken die we hadden onze overtuiging dat uiteenlopende disciplines in combinatie veel meer kunnen bijdragen aan een comfortabel en ontspannen leefomgeving.

 

En tot slot: kregen we veel enthousiasme en energie:

- van de gesprekken met mensen bij wie je zo'n betrokkenheid ziet, die met zoveel overtuiging en liefde hun vak uitoefenen, en die we eventueel daarbij kunnen helpen.

- van gesprekken met studenten, die vanuit interesse heel gericht voor de zorg of bijvoorbeeld voor een opleiding gerontologie kiezen, en die de noodzaak en de vanzelfsprekendheid van het uitwisselen van informatie direct bevestigen.

- maar ook van mensen die door hun vak, of door betrokkenheid en gezond verstand zien dat dingen in hun omgeving veel beter kunnen, en daar actie op willen ondernemen, en blij zijn met een handvat.

- en van mensen die zeggen: "mijn verhaal is dubbel: ik ben van beroep ... , maar ik heb ook een moeder die dementerend is."

 

Vanuit deze wezenlijke, menselijke motiveringen hebben wij ook ooit ons vak gekozen, en het is goed om te zien dat we in een groter verband met zoveel meer mensen kunnen samenwerken en samen echt iets kunnen bijdragen.

Informatie delen

 

Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen? Graag!

Wij delen graag zoveel mogelijk informatie, en staan open voor nieuwe inzichten.

Neem contact op >

Deze website is een initiatief van

Bureau Kroner architecten, Den Haag

Over ons >