Artikel

> Artikelen   > De Wet Zorg en Dwang - deel 2

DE WET ZORG EN DWANG

deel 2

Hoe kun je in de praktijk goed voorbereid zijn op de nieuwe regelgeving?

In het eerste deel gaven we een beeld van de inhoud van de wet en de consequenties voor ouderenzorg. In dit vervolg gaan we nader in op de praktijksituatie en hoe je ermee omgaat.

 

Wet Zorg en Dwang: open deuren

Voor wat betreft de inrichting van wooncomplexen voor ouderen met dementie, vormt 'het fysiek opgesloten worden' het belangrijkste onderdeel van de Wet Zorg en Dwang.

Zoals we al eerder in artikelen op deze website schreven (bijvoorbeeld: 'Het einde van de gang'), kan een gesloten deur voor veel onrust en frustratie zorgen.

 

Vrij rond kunnen lopen en deuren opendoen in je woonomgeving is een intuïtieve vanzelfsprekendheid. Voor ouderen die willen wandelen, is het heel gunstig om bewegingsruimte te krijgen: het vermindert onrust, en het is bewezen dat beweging een gunstig effect heeft op de hersenen.

Vanzelfsprekendheid is altijd het meest ontspannen

De wet Zorg en Dwang is erop gericht om dwang te voorkomen, maar als je het omdraait kun je ook zeggen: hoeveel vrijheid heeft een bewoner nodig om zich ontspannen, veilig en gerespecteerd te voelen?

 

Met dit uitgangspunt draait het niet om problemen, maar om het welbevinden van bewoners. En de crux zit 'm in: voor ieder mens, voor iedere bewoner van een verzorgingshuis kan dat verschillend zijn.

 

Voorop staat, dat het principe van vrijheid (en dwang) gaat over menselijke verhoudingen. Over hoe je omgaat met elkaar. Dus de zorginstelling en de mensen die verzorgen, zijn het belangrijkst voor de bewoners en hun familie.

Een gebouw, en hoe dat is vormgegeven, of technische oplossingen zoals Domotica, zijn daaraan altijd ondergeschikt. We kunnen niet met technische ingrepen een situatie 'beheersen' als die niet uitgaat van een menselijke zienswijze.

 

Passieve stimulering

Wat we wél kunnen doen in woongebouwen, is een sfeer creëren die negatieve prikkels zoveel mogelijk vermijdt. Die mensen een omgeving biedt die logisch is, en niet frustrerend. Die genoeg aanleiding geeft om te voorzien in je behoeftes (aan beweging, contact, nieuwsgierigheid, afleiding, informatie...).

Dan ga je uit van vormgeving die niet bedoeld is om te beperken, maar die op een passieve en ontspannen manier stimuleert.

 

 

In het derde deel gaan we hier verder op in met specifieke situaties in verzorgingshuizen.

 

 

Informatie delen

 

Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen? Graag!

Wij delen graag zoveel mogelijk informatie, en staan open voor nieuwe inzichten.

Neem contact op >

Deze website is een initiatief van

Bureau Kroner architecten, Den Haag

Over ons >