Dossier

> Dossiers   > Houthaghe   > Proces en participatie

PROCES EN PARTICIPATIE

Een breed gedragen ontwerp met actieve medewerking van mantelzorgers en verzorgend personeel: het ontwerpproces voor de verbouwing van de PG-afdeling van verzorgingshuis Houthaghe.

De stap van het ontwerp van de ruimtes naar de inrichting van die ruimtes is een belangrijk moment. Juist met betrekking tot de inrichting is het essentieel om de mensen die er gaan werken en de familieleden en mantelzorgers van de mensen die er gaan wonen te betrekken bij keuzes voor kleuren, materialen en het bepalen van de sfeer.

 

WORKSHOPS

Door middel van twee workshops hebben we, na een korte introductie over de wijze waarop ouderen met dementie hun omgeving ervaren, met een breed samengestelde club mensen nagedacht over aanleidingen voor de inrichting; verzorgers, mantelzorgers en vrijwilligers, familie en ook enkele toekomstige bewoners.

>> Meer over de verschillende betrokkenen bij het ontwerpproces in:

'Voor wie ontwerp je?'

JAREN '50

In de workshop hebben we met elkaar bepaald wat de meest elementaire interieurkenmerken zijn uit de jaren '50; de tijd dat de bewoners hun adolescentie beleefden.

 

Warme en frisse kleuren, nieuwe producten die in de wederopbouwtijd in zwang raakten en de nieuw-zakelijke, burgerlijke stijl van die tijd kwamen al snel bovendrijven. Ook in de volkse, burgerlijke wijken van Den Haag waaruit de huidige bewoners voortkomen was sprake van een nieuw begin: de moderne tijd met Amerikaanse invloeden (Tupperware) werd omarmd.

 

ZEE EN STRAND

Tegelijkertijd werd door de groep aangegeven dat in die tijd nog veel groen aan de rand van de stad was te beleven, richting het Westland, en dat de zee en het strand nooit ver weg waren. Geen verre reizen, maar ’s zomers naar Kijkduin.

 

Van der Valk+

Voor de sfeer en uitstraling van het restaurant en de algemene ruimtes werd de uitstraling van de oorspronkelijke Van der Valk restaurants genoemd: een mooie aanleiding om mee aan het werk te gaan.

Moodboards en shopping-list

Naar aanleiding van de eerste sessie hebben we veel beelden verzameld en die in een tweede workshop met elkaar gewogen en uitgeselecteerd. Zo kwamen we tot 4 verschillenden ontwerpthema’s voor de afzonderlijke verblijfsruimtes; de wat levendiger woonkeuken en de rustigere kleine woonkamers.

 

Zelf shoppen

De moodboards geven een duidelijk beeld qua, sfeer, kleurgebruik en materialen en producten.

Het verzorgend personeel van de afdelingen zelf is met deze informatie en een shopping-lijstje op pad gegaan naar kringloopwinkels, IKEA en woonwinkels, maar is ook het internet gaan afstruinen. Daarnaast hebben we gezamenlijk het bestaande meubilair en alle inrichtingselementen beoordeeld op hun waarde en mogelijkheid voor hergebruik.

 

Zo is er op een heel duurzame wijze gebruik gemaakt van wat er al was, maar is er wel een volledig nieuwe sfeer gecreëerd die veel beter aansluit op de beleveingswereld van de bewoners.

Zonder dwingend te zijn is er een duidelijke leidraad aangereikt voor de inrichting van de ruimtes, waardoor onrust en onevenwichtige sfeer is vermeden.

>> Meer over het samenstellen van een harmonieuze inrichting in het artikel:

'Rust en duidelijkheid of een ratjetoe?'

Informatie delen

 

Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen? Graag!

Wij delen graag zoveel mogelijk informatie, en staan open voor nieuwe inzichten.

Neem contact op >

Deze website is een initiatief van

Bureau Kroner architecten, Den Haag

Over ons >